JESUS
CACERES
POLITICAL PARTY: KATIPUNAN NG KAMALAYANG KAYUMANGGI (KATIPUNAN PARTY)