'911 TESDA', ilulunsad

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Mas mapapadali na ang pagkuha ng manggagawang sumailalim sa training sa TESDA. Ilulunsad ngayong taon ang '911 TESDA', makakatulong ang mobile app na makapagbigay ng trabaho sa mga nakatapos ng training sa TESDA.