Mga hamon sa COVID-19 contact tracing

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Isa ang contact tracing sa pinakamahalagang paraan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pero may ilang hamong kinahaharap ang gobyerno tungkol dito.