Kahalagahan ng kasaysayan para sa bagong henerasyon

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Ipagdiriwang bukas ang ika-isangdaan at dalampu't tatlong Araw ng Kasarinlan o Independence Day. Kasabay nito may panawagan ang isang historian sa bagong henerasyon.